OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

BONA - Ján Kostra, 971 01 Prievidza, Slovenská Republika

Prevádzka: 971 01  Prievidza, J.I.Bajzu 14 , SR

IČO: 34633782

DIČ: 1020589570
 

IČ DPH: SK1020589570
 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Číslo účtu:6732715009/1111

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

 

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.bonboniera.sk. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

Meno

Priezvisko

E-mail

Telefón

Ulica

Číslo domu

Mesto

PSČ

Overenie objednávky

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a predpokladanú cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

 

2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas to znamená ihneď po prijatí objednávky. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom alebo mailovou adresou. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

 

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne: tovar je kupujúcemu doručený do 2 až 4 pracovných dní.  Tovar bude objednávateľovi doručený kuriérskou službou na dobierku alebo iným spôsobom po dohode s objednávateľom.

Od prevzatia po prebratie zásielky je za tovar zodpovedná kuriérska spoločnosť. V prípade dodania znehodnoteného tovaru treba túto skutočnosť zapísať do prepravného listu kuriérskej spoločnosti. V opačnom prípade prípadnú reklamáciu nebudeme môcť uznať.

 

4. Dopravné

V prípade sumy za Vašu objednávku do 40,00 eur (vrátane DPH) si poštovné hradí kupujúci. Poštovné je v sume 4,95eur s DPH. Pri objednávke nad 40,00 eur hradí poštovné predávajúci.

 

5. Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 Euro bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 15 Euro bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom budú objednávajúci vyrozumení.

 6. Zodpovednosť za vady a reklamácie 

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba alebo dátum spotreby. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca.  Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

 

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení.V prípade, že kupujúci zistí, že tovar. alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu,ktoré následne prepravca potvrdí a odošle predávajúcemu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. 

 

 7. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho, prípadnú komunikáciu a pre vybavenie objednávky. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

 

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť tretim stranam. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie